Ποιος είναι ο Κηδάρ; Who is Kedar?

Αγγλικά   Ποιος είναι ο Κηδάρ;

Ισαϊα 21:16 Αυτά δε συμβαίνουν, γιατί έτσι μου τα απεκάλυψε ο Κυριος. Μετά από ένα ολόκληρο χρόνο, όπως μετριέται από τον μισθωτόν άνθρωπον, θα εξαφανισθή η δόξα των κατοίκων της Κηδάρ.  

Εδώ κυριολεκτικά έχει να κάνει με μια χρονική προφητεία και όχι με ένα προφητικό χρόνο. Σύμφωνα με τα χρόνια της μίσθωσης. Ποιός είναι ο Κηδάρ πως θα πέσει όλη η δόξα του;

Συνέχεια

Advertisements