το σάββατο Καινή Διαθήκη – The New Testament Sabbath

Οι Χριστιανοί της Καινής Διαθήκης τηρούσαν το Σάββατο ή όχι; Ας αναλήσουμε τις γραφές ως αρχή μας. Ο Ιησούς κρατούσε τις εντολές του Θεού ή δεν το έκανε;

Ιωάννης 15:10 Αν τις εντολές μου τηρήσετε, θα μείνετε μέσα στην αγάπη μου, καθώς εγώ έχω τηρήσει τις εντολές του Πατέρα μου και μένω μέσα στην αγάπη του. Συνέχεια

Advertisements