Τη βοήθεια του Θεού για το υπόλοιπο – Gods Help for the Remnant

Αγγλικα

H Bοήθεια του Θεού για τους υπόλοιπους θα μελετήσουμε την υπέροχη βοηθεία του Θεού για τους υπόλοιπους.  Είναι συναρπαστικό να παρατηρούμε τα λόγια του Ιησού, όταν βρισκόταν μέσα στην μικρή του εκκλησία καθώς μιλούσε αυτές τις λέξεις στην μικρή του παρέα.

Ματθαίος 28:16 Και οι έντεκα μαθητές πήγαν στη Γαλιλαία, δηλαδή στο όρος, όπου ο Ιησούς τους είχε ορίσει. 17 Και όταν τον είδαν, τον προσκύνησαν μερικοί, όμως δε φοβήθηκαν. 18 Ο δε Ισούς τους πλησίασε και τους μίλησε λέγοντας «Μου δόθηκε κάθε εξουσία στον ουρανό και στη γή. 19 Πηγαίνετε και κάνετε μαθητές (χριστιανούς) όλα τα έθνη με το να τους βαπτίζετε στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Συνέχεια

Advertisements